Imachen de portalada d'o libro

CUTIANO AGÜERRO

2007 |

Autor: Francho Nagore

Dotor en Filolochía Romanica e profesor de a Universidad de Zaragoza (Campus de Uesca). Estió presidén de o Consello d'a Fabla Aragonesa (dende a suya legalizazión en 1978 dica 2004) e güe ye o bizedireutor de o Instituto de Estudios Altoaragoneses (dende l'añada 2000). Estudioso e rechirador de a luenga aragonesa, ye una fita impreszindible en o prozeso de recuperazión e dinificazión de o nuestro idioma. Entre a suya muito numbrosa...


Más info

PVP: 10