Imachen de portalada d'o libro

ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS DEL BELSETÁN. (aragonés del valle de Bielsa)

O PRESÉN ESTUDIO ye una alportazión t'o conoximiento d'o belsetán, dialeuto de l'aragonés conserbato en a Balle Bielsa, en metá d'o Perineu aragonés. Con a replega de datos de caráuter oral, s'ha puesto engalzar a faina d'a clasificazión d'os dibersos elementos morfosintauticos d'a luenga propia d'a Balle Bielsa. Talmén en uns pocos años no s'abría puesto fer ista interpresa, pos disgraziadamén l'uso d'ista luenga se i troba cada...


Más info

PVP: 16